RESTORAN, SMJEŠTAJ I PROSTOR

RESTORAN, SMJEŠTAJ I PROSTOR

RESTORAN, SMJEŠTAJ I PROSTOR za teambulidinge, predavanja, treninge i evente do 90 osoba!

E-mail: info.dom.platak@gmail.com